Gå till innehållsmeny
Tjänst, projekt, namn...

Kontakta oss

Välj stad

Per-Oluf Ståhl

Testledare, Stockholm
Per-Oluf Sthål bild

Per-Oluf är en mycket erfarenhet testledare och testare. På senare år har hans engagemang för kvalitetssäkring vidgats till att omfatta hela livscykeln, inte bara nyutvecklingsfasen.

Per-Oluf har ett stort intresse för hästar och på fritiden ser du honom ofta på hästryggen i omgivningarna kring Drottningholm.