Gå till innehållsmeny
Tjänst, projekt, namn...

Kontakta oss

Välj stad

Expansivt IT-konsultföretag i Malmö och Stockholm

Vi är ett dynamiskt och expansivt IT-konsultföretag som skapar och förbättrar digitala tjänster och produkter, bygger broar mellan teknik och företag och ser till att förverkliga dem. Under åren har vi hjälpt våra kunder med bland annat säkrare strömförsörjning, effektivare flygresebokningar och nyskapande mobilbanker.

Seniorkonsulter skapar lönsamhet
Dagens företag efterfrågar IT-konsulter som gör jobbet på kort tid med högsta kvalitet. Det skapar lönsamhet för alla parter. Därför handplockar vi de mest erfarna seniorkonsulterna i IT-branschen. Men det handlar inte bara om att våra seniorkonsulter ska ha den högsta kompetensen. Det är lika viktigt med rätt personliga egenskaper som exempelvis vetgirighet, nyfikenhet och prestigelöshet. Egenskaper som gör det enkelt, roligt och stimulerande att jobba med oss.

Vi levererar strategiska och operativa IT-lösningar

 • 2000
  Året Webstep grundades
 • 11
  Avdelningar i Norge och Sverige
 • 11
  Konsulternas snitterfarenhet i år
 • 4
  År bland topp 25 i "Great Place To Work" i Sverige
 • 16
  Nationaliteter representerade
 • 250
  Kunder
 • 664
  Omsättning (MNOK) 2018
 • 2017
  OSE listad sedan

Kontaktpersoner - Sverige

Vision och värderingar

Vår vision är att realisera medarbetares och kunders fulla potential.

Vi har valt en offensiv och generös vision, som innebär förpliktelser mot såväl våra kunder som partners och oss själva. För att uppnå visionen har vi formulerat följande värderingar: Ärliga och okomplicerade Det är viktigt att våra kunder och medarbetare trivs hos oss. Därför ska alla samarbeten och relationer bygga på öppenhet, enkelhet och pålitlighet. Innovativa och kompetenta Vi ska möta en föränderlig värld med ett innovativt och affärsorienterat fokus. Engagerade och kvalitetsmedvetna Vi ska rekrytera och ta hand om duktiga och engagerade medarbetare som ser möjligheterna med att hämta, använda och dela kunskap.

Vår historia

Genom vår historia löper det en röd tråd av skräddarsydd digitalisering, nöjda kunder och stolta konsulter med välutvecklade sociala antenner.

 • GRUNDEN LÄGGS 2000 – 2003

  Vi bygger och trimmar ett nyskapande och effektivt IT-konsultföretag med de bästa medarbetarna. Passionerat drivs vi av tanken att ett företag med seniorkonsulter ska bli framgångsrikt i konkurrensen av medarbetare och ge kunderna en pålitlig tillgång till den bästa kompetensen. Vi är övertygade om att konceptet går att återskapa på fler platser – och det visar sig att vi har rätt. Redan 2003 är vår verksamhetsmodell färdig. Vi växer och resultaten är goda. Fokus ligger på försäljning, kundrådgivning, marknadsarbete och konsult- och kunduppföljning. Och nu är det dags att sjösätta konceptet i andra städer.

 • AVKNOPPNING FRÅN 2004

  Mellan 2004 och 2006 etablerar vi oss i Oslo, sedan snabbt i Stavanger och Trondheim. Vi återskapar Webstep-modellen och sätter den i drift. Mellan 2007 och 2010 delar vi in Oslo in i fyra avdelningar, utifrån teknik- och marknadsområden. Avdelningar för Java- och .Net-teknik är först ut, därefter etablerar vi enheter för Business Intelligence och projekt- och testledning. I Sverige startar vi verksamheten i Stockholm och Malmö genom köpet av företaget Diversify 2012. Tre år senare ändrar vi namnet till Webstep. I Bergen grundar vi avdelningen för Business Intelligence 2013 och en utvecklingsavdelning i Kristiansand ser dagens ljus 2014.

 • DIGITALISERADE TIDER FRÅN 2015

  IT-människor som vi lever i den perfekta tiden. Digitisering, digitalisering och digital transformation sprider sig nu till alla delar i samhället. Och hos oss finns byggklossarna, erfarenheten och kompetensen att fånga upp allt nytt och få det att fungera. Vår styrka är att korta ner vägen från teknisk möjlighet till affärsmässig verklighet för våra kunder. Många kallar oss early starters och det gör oss faktiskt lite stolta. Det ligger djupt i vår själ att vara nyfikna och utveckla nya områden. Exempelvis valde vi 2015 att satsa tvärfunktionellt på Internet of Things (IoT), som bland annat handlar om molnet, mobilitet, maskininlärning, robotisering och integration. Vi lever i digitaliseringens tidsålder och vi på Webstep förbereder oss noga och förväntansfullt på nästa steg.

Samhällsansvar

Vi har i dag kontor på ett flertal orter i Norge och Sverige. Totalt är vi cirka 400 medarbetare som jobbar i olika roller. Vi är djupt förankrade i de orter där vi är verksamma och har yrkesmässiga relationer som spänner över branscher, föreningar, partnerskap och samhället i stort. Våra tjänster hjälper många människor och är viktiga byggstenar för både näringslivet och offentliga sektorn. Allt detta ligger till grund för vårt anseende och är därför också avgörande för hur vi definierar och uppfyller vårt samhällsansvar. Medarbetare med god etik I våra anställningsavtal och riktlinjer för medarbetarna ställer vi tuffa krav på god etik och informationssäkerhet. Alla former av korruption är oacceptabelt och gåvor till och från företagets anställda får inte förekomma utöver vad som kan anses som vanlig artighet. Högt rankade i Great Place to Work Vi är övertygade om att våra medarbetare mår bäst om vi ger dem förtroende, inflytande och frihet att fatta beslut som gynnar både dem själva och vårt företag. Och att våra medarbetare värderar oss högt är tydligt. I flera år i rad har vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser av den internationellt välrenommerade organisationen Great Place to Work. Undersökningen kartlägger i vilken utsträckning medarbetarna har tillit till personer de jobbar för, är stolta över arbetet de utför och känner gemenskap med sina kollegor. Avstånd från diskriminering Vi tar avstånd från alla former av diskriminering, exempelvis mot bakgrund av religion, hudfärg, kön, sexuell läggning, ålder, nationalitet eller funktionshinder. Allt ska stämma med våra värderingar Vår antikorruptionspolicy och våra hårda krav på en säker hantering av information är centrala delar i vårt förhållande till kunder, leverantörer och partners. Innan vi etablerar nya kundrelationer utvärderar vi om den potentiella kundens renommé, företagsidé och policy för underleverantörer stämmer överens med våra affärsmässiga värderingar. Platta och gröna Vår organisation är decentraliserad och cirka 90 procent av medarbetarna jobbar heltid ute hos kunderna. Kontorslokalerna som vi hyr har en god förvaltning avseende bland annat energi, miljö och avfallshantering. För att begränsa resandet använder i stor utsträckning elektronisk kommunikation. Vår framgång Webstep är ett välskött företag med ett bra renommé och starka ekonomiska resultat. De policyer, riktlinjer och värderingar som du nu har läst är en stor anledning till vår framgång. Välkommen till Webstep.