Gå till innehållsmeny
Tjänst, projekt, namn...

Kontakta oss

Välj stad

Lösningar

Websteps styrka har alltid varit att skapa lösningar i nära samarbete med kunderna. Vår naturliga plats har alltid varit på deras sida av bordet, i ett nära och effektivt samarbete i kundstyrda projekt. Vi levererar på många vis mer än bara enskilda konsulter. Vi levererar också kompletta lösningar och teambaserade tjänster i delprojekt och vid produkt- och lösningsutveckling.

2016 grundade vi vår första tvärfunktionella avdelning: Webstep Internet of Things (IoT). IoT kommer att genomsyra allt vi vet om teknik, funktionalitet och tillämpningar de kommande åren. Nu bygger vi partnerskap och samarbete, bland annat med det norska entreprenörsföretaget Disruptive Technologies som levererar banbrytande sensorer med mer än 15 års livslängd. Framtidens IoT handlar om programvara och vi har tekniken, kunskapen och erfarenheten. Vi kan ge råd och hjälpa till att navigera i skogen av tekniska lösningar och modeller. Vi utformar lösningar genom designprototyper och bygger kompletta lösningar baserade på korta, iterativa cykler av testbaserad programvaruutveckling.

Molnet är en viktig förutsättning för IoT och är en generellt viktigt parameter för nya affärsmodeller och lösningar. Vårt partnerskap med Amazon Web Services och vår yrkeskunskap inom effektiva molnlösningar ger våra kunder ett affärsmässigt övertag.
Tack vare grundandet av Websteps första användarupplevelseteam (UX-team) i Stavanger har vi nu fått ytterligare försprång inom digitalisering. Vi kan hjälpa våra kunder att skapa bättre användarupplevelser, att driva produkt- och tjänsteutvecklingen framåt och att se till att digitala verktyg och tekniska applikationer fungerar optimalt för de anställda.
Vår centrala roll i programvaruprojekt hos våra kunder har också gjort att vi kunnat ta över ansvaret för applikationsförvaltning och vidareutveckling. I Stavanger hanterar vårt Software Lifecycle Center flera kunder och är utformat för att kunna jobba med applikationsförvaltning på det absolut mest effektiva sättet vilket ger minimala kostnader för alla parter. Målsättningen är att kunna erbjuda och upprätthålla utvecklingsprojektets dynamik, korta svarstider och snabba åtgärder till nytta för våra kunder. På detta sätt kan vi korta ”time to market” och öka lönsamheten genom sänkta kostnader och fler och bättre intäktsmöjligheter.

Vi skapar lösningar för dig, tillsammans med dig. Kontakta oss!

Vi kan hjälpa dig med

  • Digitalisering
  • Internet of Things (IoT)
  • Mobilitet
  • Molnlösningar
  • Integration

Våra samarbetspartners