Gå till innehållsmeny
Tjänst, projekt, namn...

Kontakta oss

Välj stad

Rådgivning och ledning inom IT

Webstep erbjuder erfarna projekt- och testledare med teknisk grund som samarbetar bra i hela organisationen. Vi förstår hur tekniken kan skapa värde i ditt företag, och hur utmaningarna ska tacklas.

En stor operativ erfarenhet och förmåga i process- och leveranssituationen – det är vårt kännetecken. Vi smälter in i befintliga organisationer och kulturer, vi är enkla att samarbeta med och jobbar alltid smart och på ett prestigelöst sätt. Erfarenhet av moderna utvecklingsmiljöer är en annan styrka som vi kombinerar med domänkompetens, metodkompetens och certifieringar. ISTQB, PMP, Prince2, ITIL och Scrum är bara några exempel på verktygen i vår låda.

Inom projektledning tar vi oss an ett brett spektrum av roller och uppgifter. Vi leder hela eller delar av era mottagnings- eller leveransprojekt, vi leder implementering och förvalting av CRM, ERP och UTV och vi tar ansvar för utvalda eller samlade processer. Vi är starka inom planering, uppföljning och koordinering.

Vid testledningsprojekt bygger vi upp miljöer, inför tekniker och tillhandahåller erfarenhet och verktyg för operativt testarbete. Vi specificerar och tar ansvar för teknisk och funktionell testning och leveranstestar också vid behov.

Webstep har mycket erfarenhet.
Denna erfarenheten är grunden för vår goda rådgivning.
Du kan räkna med oss.

Kontakta oss för referenser eller projektberättelser med koppling till dina utmaningar.

Vi kan hjälpa dig med

  • Digitalisering
  • Internet of Things (IoT)
  • Mobilitet
  • Integration
  • Test- och Testledning
  • System- och apputveckling

Våra samarbetspartners