Gå till innehållsmeny
Tjänst, projekt, namn...

Kontakta oss

Välj stad

Våra kunder

Vi har idag ett 30-tal kunder i en rad branscher och sektorer i Sverige. Kundrelationerna är ofta långa och bland uppdragen finns allt från arkitektur, automatisering och systemutveckling till testautomatisering och webbutveckling.

För många kunder är den övergripande kunskapsdomänen tillsammans med de professionella nätverken och domänkompetensen en viktig resurs.

Vill du vara med här?
Välkommen att kontakta oss.