fbpx
Gå till innehållsmeny
Tjänst, projekt, namn...

Kontakta oss

Välj stad

Webstep laddar inför framtiden och expanderar!

Simon kommer närmast från Accenture där han varit ansvarig för rekrytering av seniora konsulter till de största tekniska affärsområdena samt haft ett Nordiskt ansvar för att effektivisera processer inom HR och Rekrytering.

Under 2015 valde Webstep att förändra delar i hur vi arbetar och hur vi ska arbeta i framtiden för att möta den ökande efterfrågan från marknaden. Ett aktivare och proaktivt arbetssätt när det kommer till rekrytering och tillväxt är en del i den strategin. En konkret del i detta är anställningen av Simon Bengtsson” – säger Jakob Cardell, CFO Webstep

I rollen som Talent Acquisition Manager kommer Simon vara med och bana väg för framtiden med huvudfokus på att attrahera, rekrytera och engagera medarbetare för att skapa ett ambassadörskap hos Webstep som arbetsgivare.

Med Simon vid rodret som får vi inte bara upp tempot inom rekrytering utan vi tar ytterligare ett steg i vår strävan att rekrytera de allra bästa konsulterna på marknaden. Med en samordnad och centraliserad satsning på rekrytering i alla våra regioner i Sverige, så fortsätter vi bygga och vidareutveckla ett bolag som vi med stolthet kan kalla en av Sveriges bästa arbetsplatser” – säger Eje Thorarinsson, Regionchef Webstep

Med denna satsning tydliggör Webstep sitt fokus kring värdeskapande tjänsteleveranser, i syfte att fortsätta leverera affärsnytta till kunder och samtidigt stärka kundrelationerna.

Som ett led i bolagets tillväxtstrategi är det med stor glädje som vi nu önskar Simon Bengtsson välkommen till oss på Webstep i rollen som Talent Acquisition Manager.

Relaterat / Kontaktpersoner

Vedlagte filer